Ομιλία-συζήτηση Δ. Καζάκης Κυριακή 3/7

Ομιλία-συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη στη Λαϊκή Συνέλευση της Πλατείας Καπνεργάτη την Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 στις 21:00.     Ομιλία-συζήτηση Δ. Καζάκης Κυριακή 3/7